Welcome To Our New Website!
Login


Gaelbratach

Kilnaleck National School enjoys a high standard of spoken Irish. In recognition of this, we decided to work towards receiving our Gaelbhratach – a scheme used to inspire and promote the Irish language across the school community in a creative and enjoyable manner.

Over a two year period, we worked relentlessly in Irish, using the spoken word at every opportunity – games in the yard, coffee mornings, dancing, singing, poetry, quizzes and fun as Gaeilge.
Our hard work was awarded when we were successful in receiving our Gaelbhratach Flag. Gaeilge still plays a large part in our school, especially informally throughout the school day.

Tá caighdeán ard gaeilge againn Scoil Naisiúnta gCill na Leac. Mar seo, shocraíomar sa bhliain 2019 chun an Ghaelbhratach a fháil.
Bhíomar ag caint ag foghlaim, ag súgradh, ag canadh, agus ag damhsa as gaeilge. Thángamar le chéile uair sa mhí chun taispeánteas a chuír ann do na ranganna eile.
Bhí an t-ádh linn agus tar éis a lán obair, bhaineamar amach an bhratach. Bhí ceiliúradh againn agus fós, tá béim mór ar gach rud gaelach sa scoíl, go háirithe an focal labhartha.

https://www.gael-linn.ie/en/events/gaelbhratach-(primary)/78-5/